X /n*. yt<*/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ■Besloten wordt net aanbrengen der lichtpunten boven de'borden uit te stellen tot ue begrootinb 19j>7 - Be vloeren kun,.en worden gerepareerd. riet voorzien der muren 'wordt goedgevonden. De rijwiel-' bergplaats zal eerst kunnen worden vergroot als in d« j/j,- jAg begrooting 1bp7 daarvoor een crediet zal worden opge- Jj nomen. K Besloten wordt het adres te stellen in handen der Gom- aA' missie voor ue strafverordening met verzoek een poli- tiemaatregel te overwegen, net verlof wordt verleend. 'ie berichten uat met de opmerking in net vervol,, zal j worden rekening gehouden." X. Besloten wordt de gemeente—geneesheeren op te dragen ook in gevallen buiten dringenae noodzaak en onbekend-' heid van den huisarts de behandeling van patiënten op zich te nemen. t> a, \i MHVj. jd'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 364