tfai. 3- BESLISSING Kennisgenomen, Afdeeling Aanmerkingen Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt aan den Raad een aanvallend crediet te f - vragen Het verzoek wordt afgewezen tar.gezien adressant niet tot het verleenen eener bijdra1- 3 .ail •e v/ettelijk is te verplichten wordt het schrijven voor vJ-GbW [kennisgeving aangenomen. Besloten wordt voorloopiö van het plaatsen van verkeerd-, bakens af te zien. L cl V HHU r iet betaling van '15,65 wordt besloten. V aJ( Nu' 'iifii- iirdt conform besloten V cu \i h i)e ontheffing wordt opnieuw verleend conform het be sluit dd. 23 April ho .1 7/1 i V Jj v lui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 366