ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jnigen jhet oorspronkelijk voor i. 5 i)ec, i j haaf d inciee- -oopig ig van le ver- rerleng- ie en der ian de rberg. stel aan den Raad wordt gehand- jrstel ■Het oorspr lende eer IJhaafd. rengen jolitie- onkelijk voorstel aan den Raad wordt gehand- je ver geld van iz en. fGelet op net advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. Sb/175 en 35/50. wordt besloten de aanvrage no.1/1162 in te willigenBe aanvrage no. 2/311 wordt gewexgera.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 36