NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 Juni 193 6 tegenwoordig de Heeren r J-.JeKctiij Jurg ene ester J.A.de Bruijn en H.J.Gasille, .'ethouders Secretaris datenlpurg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 73^ t/m7.73 Uitgevoerd Afd. IAfd. II fl Afd. IIIr) Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 370