V' hW !\J van 9 in de e nemen ergplaatfel buurt in een na- hoofi e s, oiiool n opgave nderen van de een opgsjl ,n het .en voor jdige :e Apel- 'd der Le Kerke: 3 geen e 1 Sec- de ge- BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen onform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. k* Ji - snnisgenomen. Aan den Raad zal het betreffende schrij- ;n ter kennisneming -Korden overgelegd. 2 bij besluit dd.21 April 1936,le afd.no.440yaan G, Ljberden verleende vergunning tot het hebben van een itweg over perceel sectie H no.124 wordt ingetrokken. V JA- nmering 9a en dat be- an G. en 3e 1de: n laatst an. in adressant zal worden bericht conform het advies van1 j en directeur van gemeentewerken. X j J dienst cht over ennisgenomen. Het verslag zal den Raad ter kennisneming V* crden aangeboden. V nte van .0.50 per nige verf het verzoek wordt gunstig beschikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 372