NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Xó Juni193 6 Tegenwoordig de Heeren HrG IJeketliInrgeiaeestsr 3. -i.de Bruij.n en KJ .Ga si 11ee thoud ere Secretaris J0 »A .3a t e.nhurg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 774. t/m Uitgevoerd Afd jevoerd I: 4, Afd. II: Afd. IIIT\ Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 378