Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 78 2 763 784 785 4e af ei. ter secre tarie G e m e et e - c ntv a ng e r Ged.Staten van Utrecht Dir.&em.werken Korte mhou vraagt of aan het centraal bureau voor verificatie en financiëele adviezen der vereeniging van lTed.gemeenten te 1s-Gravenhage de controle der jaarreke ning 1935 van het natuurbad kan worden opgedragen. deelt mede dat door den -directeur der B'.V.Centr .Slachtplaats voor de gemeente Soest betaald is het bedrag ad f.96.96 bedoeld in het schrijven van B.en 7.dd. Q April no.3193 aan genoemde,.."/. Op het daarop betrekking hebbend stuk werd door hem de verklaring gesteld "uit bedrag is door mij onder protest betaald met voor behoud van alle rechten". Op zijn ver zoek wordt dit ter kennis van Uw College gebracht verzoeken te bevorderen dat legesveror dening worde gewijzigd in verband met Besluit bevolkingsboekhouding 1936stbl. no.342. biedt ter behandeling aan eenige verzoe icen om bouwvergunning vergezeld van de j noodige tee'keningen en adviezen. beslote natuurt kennisg ii-an de; terzaki voor e opgave voor e opgave voor e opgave voor e opgave voor e Van de om hel landei uitges leges Gelet Juni aanvrj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 381