/H*. 3 /fj> BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen a voor zen der .besloten, wordt de controle der jaarrekening 1935 van lie"fc natuurbad aan gemeld bureau op te dragen. Aenni sge nome n ;e verzoe- van de .-^an den Raad zal worden voorgesteld de n.v.wijzigingen terzake in de legesverordening aan te brengen voor een abonnement van 1 tot 100 inlichtingen of opgaven 5 cent per inl.of opg. voor een abonnement van 100 tot 5^6 11 opgaven 4/2 cent per inl.of opg. voor een abonnement van $00 tot 1000 11 opgaven 4 cent per inl.of opg. voor een abonnement van 1CG0 tot 10000 opgaven 3 cent Der inl.of opg. voor één inl.of opg.5 cent. Tan deze gelegenheid zal tevens gebruik worden gemaakt om het verstrekken van een collectief bewijs van Neder landerschap voor gezamenlijk reizende personen met een uitgesproken doel mogelijk te maken n.1. tegen een leges bedrag van f,0.20 oer "oersoon. Oelet op het advies van bouw- en /oninutoezicht dd.17 ^uni 1935 nos.35/83, 35/76 en 35/7,4- wordt besloten de .1/1252, I aanvragen nos 1/1246 en 1/1244 in te willigen. V 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 382