NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 .Juni193 6. Tegenwoordig de Heeren M- 0«Deketii, Bui* g ene ester. O.jlde iiruijn en ;,.J. Gasille...uetkouaex.s Secretaris J Q Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De"Secretaris, Bevat volgnummers 7Ö.b. t/m .7.9.0..,. Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd. II Afd. III Afd. IV z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 384