NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 386