ïolg- rium- cer 790 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1e Af d In verband met het rk et aannemen der- benoeming tot hoofd der school voor g.l.o. in de Kerkebuurt door Vonde- ling, komen ten behoeve van een nieu we voordracht ter kennismaking in de vergadering van het College van burge meester en Wethouders de sollicitanter A.A.van leperen, D.Kosten e: P. .Cre- mer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 389