NOTU LE m\ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Januari 193 6 Tegenwoordig de Heeren i£r.» G.D.ekatn, Burgemeester B.A.de Brui jn en n. J Gasille, ..etjioudera Secretaris o G Bat e;, u.uxe.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers J Uitgevoerd Afd. iiv Afd. t/m 3..C'. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 38