2 NOTULEN ~D BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 Juni 193 6 Tegenwoordig de Heeren M.x »G *üeket}i - Bux.gem.e.Q-St.ex,... D.A-de Bruijn en H» J «Gasill.e<i e tiicadoxs Secretaris J G A.*Bai.euibarg.« Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 791. t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 392