Korte num- Afzender of voorsteller Datum mer ti.en ii.van Hhenen. 72 Afdeeling financier 73 Directeur van Ge-, meent ew erk en 74 75 76, 77 Commissie openbare werken. Commissie Openbare Werken. Directeur van Ge meentewerken afdeeling financien zenden afschrift van een antwoord van de P.J.h.k. cp hun verzoek om wijziging van de tarieven voor de verlichting van gemeent egebouwen adviseert de rente van debet-saldi d'oof de woningbouwverenigingen en -stich tingen verschuldigd over het 4e kwar- Lennxs itaal 1955 te bepalen als volgt van I uct tot en met 16 üct. 4 ,,0v n »t 13 "51 Jee 17 22 5 14 >ov op 6 a 5a 5 4* 4 je rer hierne adviseert aan de onderteekenaars van I het adres betreffende grondafstand aar den üigendomweg (bij bieuwewegte be- richten, dat het wenschelijk wordt ge- j oordeeld de goedkeuring van net uit breidingsplan af te wachten om daarna opnieuw onderhandelingen met Burgman te openen, teneinde alsdan een defini tieve oplossing te bereiken. adviseert a G.Vastenburg wel de ge vraagde ontheffing te verleen en voor het oprichten van een roonerij van vleeschwaren in een perceel aan de var: Lern:eplaan, aangezien net bedrijf van geringen omvang is zoodat geen gevaar, schade of hinder is te vree; omwonenden Beslc advie Beslc re sul klem zijn ;en voor de brengt advies uit brStrent het rapport van den Directeur van Gemeentewerken dd. 3 Jee. 19p5 no.842, inzake liet weg dek van het kerkpad. brengt advies uit over de te ontwerper: regelen voor liet in exploitatie brenger! van bouwterreinen door particulieren, er! stelt daarbij eenige aanvullingen voor- legt over een voorstel aan den geraeen- jteraad tot verhooging van den begroo- itingspost 1935 voor steun aan werkloo- zen met een bedrag van ƒ.16.400 tiet en bi te d; d cli ha bi den same.i Gonf besl 1935 aoog »t 9 1 »t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 39