v/ i/VvA 11 Hi //U. 'Jrt gen verga- we rk- at sen van hart- terzaki Juni 'elk be de kos- .n de zijne wonendt irband le p en- pens i- inge- van 4 Hei .tatie jrberg. overleg werken ster- jelang- 0.55 ;andko- :bin- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan Coljee zal worden medegedeeld dat wanneer hem opgedragen werkzaamheden verricht, nij in ging komt voor meerdere ondersteuning. hij de aanmer- net verzoek zal bij de raadsstukken worden gevoegd. De gevraagde vergunning wordt verleend. O1 m -jSvr.H.klein geb.irbsrrn zal worden aangeschreven tot verleenen van een bijdrage van 55 cent per dag. her kennisgenomen n-et rapport zal aan de raadsstukken v/orden toegevoegd. â– adressant zal worden medegedeeld dat terzake geen 'ijsschenkomst kan worden verleend. Voorts zal opgemerkt worden dat de noodige concessie van de gedeputeerde ntaten voor het rot stand brengen van een autobusdienst niet zal worden verkregen. IA as.r V 1 W- j. aA V' <-/(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 400