Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 624 .M.O'Breen 825 826 827 deelt mede, ra een ingesteld zi ;;n gekomen onderzoek dat schoolgaan- DirGem.werken tot de conclusie te de verstrekking van melk aan de kinderen niet gewenscht moet worden geacht. ïïel zou het zijn toe te juicher, indien aan wezinnenwaar zulks door den huisarts noodzakelijk is gebleken, op diens verzoek wederom een extra onderst eunin^ in natura kon worden toe gewezen doet voorstellen met betrekking tot de overschrijding van het crediet met 1450.= vcor het bezinkingsreservoir DirGem.werken te Soesterberg rapporteert omtrent ae steding inzake ophalin^ gehouden aanbe- asch en vuilnis 'Dir Gem.werken biedt ter behandeling aan eenige ver- izoeken cm bouwvergunning vergezeld van :de ncodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 403