11 BESLISSING Afdeelinq j A Aanmerkinqen en No. Na kenoisnemin^ van de rapporten van de neesheeren wordt over te gaan tot gaande kinderen. emeente- ■e- besloten den Raad te adviseeren niet het verstrekken van melk aan school- V Der. Raad zal crediet ad worden voorgesteld het alsnog benoodigde 1450.= toe te staan. Na kennisneming van het rapport wordt besloten aan \j> ajj. geen der inschrijvers de ophaling van asch en vuilnis I te gunnen. Gelet op net advies van Bouw-en Woningtoezicht du.24 I Juni 1956 nos.55/75, 55/87, 55/86, 55/64 en 55/88, J wprdt besloten de aanvragen nos1/1245, 1/1254, 1/1255» 2^570 en 2/572 in te willigen. C;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 404