NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAM DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ,2.6 Juni 193 Tegenwoordig de Heeren ;JJeBstli, Burgemeester.». jJ.A.d.e .Bxuijn. en L".J GasilleJetJio.ud.ers.- Secretaris J G A Baten b.ur.g.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 028 t/m.858 Uitgevoerd Afd. I.X. Afd. li Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 406