f*U wo h nji'np* ciA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform het voorstel van.den voorzitter wordt beslot en de erf pacht scanon terug te brengen op 14.4J. De gevraagde machtiging wordt verleend. Aan den Raad zal worden voorgesteld de betreffende strook grond, onder de voorwaarden door Pijnvandraad gesteld, te aanvaarden. Wé*. De toestemming tot het nouden van een collecte op 25 Juni a.s. wordt verleend. Kennisgenomen, het college kan zich vereenigen met de door den directeur genomen maatregel. Aan den dir.v.gem.werken zal worden medegedeeld dat het college niet afwijzend staat tegenover deze .aange legenheid doch het aan de prudentie van den wethouder van gemeentewerken is overgelaten terzake te aandelen. Adressanten zullen hiervan in kennis worden gesteld. De toestemming tot het houden van een collecte op 20 t/m 27 Augustus 19pb wordt verleend. Op het verzoek, wordt conform de uit0ebrachte adviezen/ikkf/ afwijzend beschikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 408