L BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen )xd van vijzigir.it I kennisgenomen, ïting van u iSjj- 10 HÏHS. co.BXeritepercentages worden vastgesteld naar de normen yA aldi d'ooï -st i s kwur- op ;-i> 5 k 7" 5 4 g \o n 4 hiernevens vermeld. rs van tand aar. te be- ■ordt ge- t uit- i daarna iurgman i defini- LBesloten wordt adressanten te berichten conform net Iadvies van den Directeur. 'biü. de ge- jrt voor j van in ae var: rijf van gevaar, 1 voor de rapport 3werken e het weg' Besloten wordt den Raad in keunis te stellen van het V Jf- resultaat van het gehouden ondersoek, en andermaal met^. klem bij den R tan te dringen zijn afwijzend besluit dd. $0 op handhaving van December 19p5« het College neemt kennis van het advies der Commissie en besluit aan den nirecteur van Gemeentewerken mede te deslen dat het kerkpad niet zal worden verhard dóch alleen in goed onderhoud zal worden genomen. I/ M- V "sjfi-i bespreking wordt besloten conform het advies van n"i -ï PTp,i°p -scteur de regeling "Sohema B" te volgen bij net uiieiöii samenstellen van een verordening. nuen voor- a Conform het hzernevensgevoegde ontwerp-voorstel wordt &.£r 'GA besloten den Raad voor te stellen den begrootingspost vo°z steun aan werkloozen met ƒ.16.400,= te ver- 9 l,. <w, aoogen. (f '*7 1 Cxi j clclt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 40