NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN X Juli 1936 Tegenwoordig de Heeren Xir. G.Deke th, Burgemees ter D.a. de Bruijn en H.J.Gasille, Wethouders Secretaris J*G.A« Batenburg. Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris 639 851 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 412