r BESLISSING Afdeeling j Aanmerkingen en No. rordt de gevra^de ontheffing verleend onder p? 7- voorwaarde aai de te vergroote/ schuur tenminste 4oü Meter uit den achtergevel va., net ajbéhoórende woon- AT/, huis wordt gebouwd. je gevraagde ontheffing wordt verleei.d Je inspecteur van net .zal weiden gèvïaagö of ter-1 1a i)Hl je gevraagde toestemming wordt verleend, net bereids iji de raadsvergadering van 29 ^uni 19/6 toegestane benoo-, dig~e creaiet zal o.z.t. in een algerceene oegroo «in0swy .ziging worden verwerkt. V .adressant zal worden meuegedeeid uat ae eventueel oe- x.oodigde ar oeidsKrachten zulle;, worden betroxueen uit e steuntreznenden dezer gemeente. -an den directeur van gemeentewerken zal van een en an-r der mededeeling worden gedaan en machtiging worden ver leend laatstgemelde wegenbermen te verbeteren. Lelet op het advies van jouw- en woningtoezichtnos. 55/91, >5/01, >5/05, >5/ö9 en >5/90, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1 257, 2/>o9, 2/ H 1/ 1 255 en 1/1250 i te willigen. 17 aj Adi: i'is k,&iV0 02 A' ei Cl X ü:3Stcxat*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 416