NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .3 Juli193 Tegenwoordig de Heeren -r Jeketii. .3 .-i.de. Bruijn en .Ga.silleiet√ľouders De Wethouders, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. Secretaris -^tenourk. Afwezig Accoord De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 418