vV? 'U foto. Aan de Gedebuteerde otaten zal alsnog de noodzakelijkheid der uitgaven worden gemotiveerd.. M «2 v «orde goedgevonden. V i]ic Besloten wordt den -^aad voor te stellen den heer li.C. Tillemans ingaande 1 Gctober 1936 in vasten dienst aan te stellen als Technisch -nkotenaar 3e klasse. K Op het voorstel van den directeur tot toekenning eener extra periodiexce verhoofeing wordt afwijzend beschikt. Besloten wordt de desbetreffende raadsbesluiten in te trekken en de grondeigenaren daarmede in kennis te stel en met terugzending der verklaringen tot grondafstand, -i-n het vervolg zal overwogen worden een waarborgsom van e oouwexploitanten te eischen als vergoeding van kos ten voor de gemeente wanneer de exploitatie niet tot stand komt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 422