I )A nWI J BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkingen op hten uw t/b bij 4. adv ie o Üo het verzoek wordt gunstig beschikt. ie vergunning wordt verleend. I LM/ X HUK tS let de maatregelen van den directeur kan het kollege V &Aj, izich vereenigen. ynzeel van r de s van in- nz pe machtiging wordt verleend onder voorwaarde dat de [-directeur waakt tegen overschrijding van den post onder houd meubelen geraamd ad 'a/a. kan de Gfd.Staten zal bericht worden conform net ontwerp schrijven bij de stukken gevoegd. w X UW-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 424