Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 867 868 869 870 171 873 Commissie Openbars ..erken hirGen.werken u .v.d./ial, hoofd der cpenb.u.l.c. school te ooest .n.v.d.Cordsecf, oantos, Kerkpad Z 4 5ooest G.u.van Bijk 8 72 iJin.v.Binnenland- sche Zaken A.A.van ieperen deelt mede, dat d vereenigen kan me ning betreffende brengen van bouwt lierendaar zij deze verordening aan bouwgrondexpl hoorlifke explcit e meerderheid zich t de ontwerp verorde net in exploitatie errein door particu- van oordeel is, dat te zware eischen ste oitanten om een be- atie mogelijk te male stelt voor, de regeling der werktijde voor de ambtenaren met bureaudienst b last, vast te stellen van 9-12;.. uur e van 1^-5 uur, zoowel voor de zomer als de .vinterperiodeBe secretaris stelt mondeling voor de secretarie d'e. zelfde werktijden voor, eciiter voor d Zaterdag van 8^ tot 12^ uur in verban met het besluit van n.en waarbij L maximum aantal werkuren volgens net jambtenarenreglement zijnde uren is vastgesteld verzoekt goedkeuring: i 1 e - voor de bestelling van nieuwe boe' ken voer handelsrekenen tot een bedrag van 84.40 en j 2evoor de bestelling van diverse en leermiddelen ti 108.25. sciioolbenoef ten een bedraf van j verzoekt een collecte te mogen houden in den verm van een bloempjesüag op -1 Aug.13 56 vraagt een verlof voor teit en aangebouwde zaal ceel kieuwstraat 57- de vooriocal van het per- zendt aanschrijving betreffende vesti ging van woonwagenkampen langs Bijks- deelt mede de benoeming tot hoofd der school voor g.l.o. in de kerkebuurt t aanvaarden en dat hij 1 September a.s in functie hoopt te treden. Gevraagd wordt of hij de ambtswoning in net be' gin van ^ugustus zou xunnen bet: .er:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 427