Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 87 4 875 876 Voorzitter ei .Col jee Voorzitter deelt mede, dat namens eenige school besturen is verzocht om eenige uitgaven gedaan in 1951 en volgends jaren, doch betrekking nebbende op leveringen gedaah in 1950 over het driejarig tijdvau 1951 t/'m 1955 in rekening te mogen brengen. zendt antwoord op den brief van het College, dd.27 uuni 19p6« stelt voor aan den Inspecteur van Poli tie een schrijven te richten waarin zijn medewerking worat gevraagd voor net doen controleeren van bouwwerken in de gemeente, zonder daartoe dcor hur- ;emeester en wethouders afgegeven ver gunning

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 429