BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen egen inwilliging van de verzoeken bestaat bij het col lege geen bezwaar, nventueele in 19p4 gedane uitgaven doch betrekking hebbende op net tijdvan 19pl t/m Kunnen nog worden ingeleverd. ozfj- Oi' /io. ioor kennisgeving aangewezen* „orut besloten. V - 'VvO-^vaXw/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 430