ft 4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .10...Juli 193 Tegenwoordig de Heeren lux G 'ó^ath, Buig.Q.meesi.ex 3«A.de Bi ai ju en ti. Jü-asillsï/eth.oad.e.is Secretaris J G-A..datenbuxc Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 432