Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud Voorzitter Gasbedrijf der ge- eente Zeist AfdFinanciën 387 Voorzitter I.RenekensMolen straat G.Z.5 brengt in bespreking liet verzoek van Pretanzor om beschikbaarstelling van een lokaal voor het nazien van het gebit der leerlingen zendt een berekening van het over 19J5 door de gemeente bij te betalen bedrag wegens gegarandeerd doch niet afgenomen gas te Scesterberg tot een bedrag van 796.22. deelt mede dat de per 15 Mei j.1. geslo ten beleening met de Red.Bank IT.V. groot 80.000.= per 15 Juli a.s. aflosbaar is en geeft in overweging, gezien de kas geldpositie der gemeente, de beleening tot een bedrag van 40.000.= te continu eer en. telt aan de orde de beantwoording van e in de raadsvergaderingen van 4 er 29 Juni j.1. gestelde vragen. •jerzcekt collecte te mogen houden op Zon dag 12 Juli a.s. vcor den k.R.0.(speld jes) i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 435