BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van van een bit der 1955 adrag snoraen van geslo- groot baar is kas- ening continu- van er 29 op Zon- speld- Besloten wordt bij het gemeentebestuur van Amersfoort inlichtingen te vragen omtrent net effect dat een tandheelkundig onderzoek aan de scholen aldaar heeft opgeleverd Besloten wordt de declaratie ad 796.22 te betalen. Y^Ox/qf ZS 3. Besloten wordt op 15 Juli van de bij de Eed.Bank te eening De vragen en antwoorden worden door den Secretaris voor-p7^ gelezen en dienovereenkomstig goedgekeurd. .Zij zullen den Raad worden aangeboden. Dp het verzoek wordt gunstig beschikt onder voorwaarde a.s. 40.000.= af te lossen Utrecht gesleten tijdelijke lat de collecte slechts R.K.Kerken leen der gehouden wordt op de vocrplei-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 436