Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 89O 891 *92 8 93 894 8 95 iDer khof fte chn amo o V/ n ^as ij-t Soe st C omni ss i e inzake verstrekking van melk aan school gaande kinderen Verwijkverpleging Huis ter Heide e .0 u.Sluis- /iersema e .a Go oor str .Soest ./ed.m.'fabernal de Beer ,mai-tj;:anl92 evr.van Schaick- BrouwerSoest tir.Gre „werken verzoekt hem vanaf 25 Juli t/n 14 -mg. a.s. verlof tot afwezigheid te willen verleenen. deelt mede, dat zij unaniem Besloten heeft haar rapport du.2 Juni 1938 te handhaven en adviseert daarbij op aan wijzing van den desbetreffenden gemeen tegeneesheer in overleg met het hoofd der school aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen melk te doen verstrek ken. Voorts is ingekomen een adres van de vereeni0ing /olksonder ijs, waarin verzocht worut overeenkomstig het rap- oort der commissie te 'besluiten. verzoekt een bijdrage in de verpleging ivan J.A.ialker ia een gezondheids- en Ivacantiekolonie verzoeken aan den Haad aanbrenging van een lichtpunt aan de Spoorstraat. vraagt toestemming, dat haar twee doch tertjes de openbare u.l.o.school te Amersfoort zullen bezoeken. verzoekt in Sept.a.s. een collecte te mogen houden ten bate van het suppletie* fonds van het sanatorium donnegloren door verkoop van speldjes. zendt ter goedkeuring bestek en voorwaar den betreffende uitvoering van diverse verf- en onderhoudswerken aan gemeente- gebouwen, en verzoekt machtiging tot uitschrijving eener openbare aanbeste ding op 23 Juli a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 439