y>u. wst W-a/j-: Mu/jSt- s'TUz/S BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ïot uitbetaling wordt oesloteri. besloten wordt te berichten, dat ae f iuantien der ge- *J}' nté deze niet westelijke bijdrage niet toelaten en oj y- ,ien grond niet op de vraag kan worden ingegaan. besloten wordt den Raaa voor te stellen in een nieuw be sluit .;.e breedte der wegen tot liet wegenfonds beuoor end©r te bepalen en ae voor aanleg en onderhoud dier we,,e;. te storten bijdragen in het fonds vast te stellen, een en \r ander overeenkomstig de aaviezen van den directeur van e me e n t e u erten. kennisgenomen. besloten wordt deze oredietaanvrage te behandelen bij ad begrooting voor 1937* ^an dit besluit mededeeling doen j ~an den l>ir. v.Ciem.werken. ->e verschuldigde rente ordt vastgesteld op de hierne vens vermelde percentage. Vb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 442