gZ A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .1.7.... «J uil. 193 6- Tegenwoordig de Heeren MxGr.Deketh, Burgemeester Jrujn en ü.uGaoille wethouders Secretaris A Bat etlb.UXj Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .9.0.6.. t. m .16 Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 446