sh*. k //fyo. 3 r/ó BESLISSING Afdeelina No. en Aa nmerKingen Jonform net advies van den nirecteur van /ordt op het verdoek afwijzend besehilct. Gemeent ew erken lonform het advies van den .directeur van Genie ent ewexke,n 9 - rordt besloten den Inspecteux van de Volksgezondheid ;e berichten. •oniorm net voorstel van den Voorzitter wordt besloten. cXst—fc Conform JXet voorstel van den voorzitter wordt besloten. Yf Let voorstel zooals dat is ontwornen wordt door de ver- cadering goedgekeurd. i •ot teruggaaf van net verlofsre ent over het tijdvak rüA 1 i'eor. t/m $0 April 1936 zijnde een bedrag van •o,25 wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 44