NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN l. V-li 193 Tegenwoordig de Heeren J .-i..de Jruij u en H.J.uasillu "ethouiers. Secretaris Afwezig Acccord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/mT3-S.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. lilAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 452