7 /7U. Y/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan de (ied .Staten het i&hlex ingenomen i? *Ji' standpunt ten aanzien van het afgeven van ventvergun- nv ningen ter kennis te brengen. Kennisgenomen /A,fr Aan den gemeentewerkman wordt ziekteverlof toegekend. Besloten wordt de liuur ver laging te doen Ingaan 1 Augus- tus a.s. 8 "/i Op het verdoek wordt conform de adviezen afwijzend be- I oJv schikt. Kenni sgenomen Na Vfnupnornirp van het schrijven wordt besloten aan ;e hoofden der Openbare scholen toe te staan tijdens de schooluren de spreekkamer beschikbaar te stellen voor vrgwillije tandheelkundige verzorging der kinderen. Aan de Vereeniging "Pretanzor" ware deze beslissing me de te deelen V ,J I 1a (i H\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 464