Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud - ïlJMa s t enb x o ek Hartweg 25, Soest;. 1 p 3 fd 9 1 X *1 Herwonnen Levens kracht p/a A Geitenbeek, Post-J we- }CSpesterbeprg. D.F.v.d.Brink. Wethouder Ga si!1° C.lhjtendaal te Soest Ve e -a r t s -ke.u rm e e s ter, alhier. vraagt v van de z een van van de b Hartweg Soest in i Terzake idoor den 1 brandwee van gem rgunuing tot het uitbreiden uivelfabriek door het verplaat- de aanwezige motoren alsmede estaande werktuigen in perceel 25 kadastraal bekend gemeente sectie H.no1410. wordt gunstig advies uitgebracl commandant der vrijwillige r van Soest en den directeur entewerken ibiedt ter goedkeuring aan het ontwerp |van een aan J.hoornen, Nieuweweg 25b, t jSoest, te verleenen vergunning ingevol- ge de Hinderwet voor het oprichten var een banketbakkerij en het plaatsen van i°en gasoven alsmede van een amandel- wrijfmachine en een klutsmachinein we: kin gesteld door een electromotor va^ 1 P.h.in een achter perceel Nieuwewe 25b, gelegen steenen schuur kadastraal bekend sectie G. no.5505* verzoekt op 15 Augustus 1956 een speld jesdag te mogen houden. deelt mede niet op voorstel betreffend! aankoop van grond aan den Kampweg door de gemeente te kunnen ingaan, doch is ihereid den dasbetreffenden grond aan <h ivemeonte af ta staan voor /.240,=. constateert met leedwezen, dat de Lire teur van Gemeentewerken in gebreken blgft advies uit te brengen over le aai vrage tot aankoop van gemeentegrond door de Gooische makelaars te Hilversui verzoekt betaling van de toeslag op z'j pensioen over het 1p halfjaar I9p6. verzoekt mi chtiging tot het aankoopen van een bevries-microtoom voor een be drag van 127,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 465