J: NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS f. |f VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 Juli 193 6 Tegenwoordig de Heeren r. -..Je&e.tii, Burg eme.es. tu DjjA.de Bruijn en. H. J. Lasille Tetaoudersi Secretaris - Afwezig Accoord De Wethouders, 1 De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: 4, Afd. II: Afd. III Afd. IV f 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 468