BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan de P.U.h een spoedige heen ioor den reeds is n. zal opdracht morden verstrekt om tot plaatsing over te gaan. Aangezien voor heer Krugér's, Spoorstraat p3te Soest, gen op ,;.e plaatsing van een straat lamp, zal hem. thans medegedeeld orden dat alsnog be- sioten is, rneae in het algemeen belang, opdracht tot plaatsing te verstrekken. Ingekomen zijn 15 biljetten •■.•elke na voorlezing door den Voorzitter in handen norden gesteld van den dir. v._em.«erken om advies. Inverband hiermede ,:ordt de gunning aangehouden. P2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 474