NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN duli 193 Tegenwoordig de Heeren Mx» G.-D.eketn, 3u.1 gemeest..9x ..L A ae j3r.un en H. J «..Gtas.ii.le.., etiic.uue.rs... Secretaris .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Lu4 t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III Afd. IV 5.O.4..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 476