Volg- num- Afzender of voorsteller mer 97 )75 976 97" 978 979 980 Datum Minister van J3in- nenlandsche ^.akend directeur van ge meentewerken Maat schf pp e lijk Hulpbetoon, te o o e s t directeur van ge meentewerken .R.II.van -.ill, iyrraontlaan 71, óoestd'k. irecteur van ge-) meentewerken directeur van ge meentewerken en. .noci:; ...ving bet rei. baar stelling lokaliteiten kin;; van vieltvergunningen ei ling van steungelden door -o jis-organisatiën enue besohii, voor uitrei- uitbeto- Aandbouw-cri Isgt over oen nieuwen staat van wegen van het wegenfonds alsmede een staat, aangevende de voor aanleg en onderhoud in het wegenfonds te .storten oeuragen doet een opgave toekomen van d< laste ziener instelling komende over het 1e halfjaar 19p6- ten uit ;aye. óoest, zonder gebouwd aan deelt mede dat door <j.den Hollander,' 3iadhou ?rslaan verdunning ean serrQ i achterz.jde van zijn woning, 22' 7, groet 2b x 4-. L. Geadviseerd wc terzake e:-n aanschrijving tot afbraak zenden aan cien nol land er. de sectie A.n: verzoekt namens norit laan 60, te het bepaalde in nin. t>.uioenen do- st al..2\ ontheffing van irt.lp der bouwverorde (open ruimte achter een gebouw) voor den aanbouw van een slaapkamer a r het perceel sectie li.plbp, een en an<-- volgens overgelegde isituatieteekening. de directeur van gemeentewerken brengt big rapport van 2'-> Juli 19ono.j/p, gunstig advies uit. deelt mede, dat i .Verwoerd, die vanw-;g Maatschappelijk hulpbetoon was tewerkga-j Isteld is geschorst en van het werk tpH i wijderd 'zendt verantwoording omtrent de uitDe- taaiee Iconen in werkverschaffing jweek van 1- 1ö Juni 19po» in d6'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 477