Volg- I num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u S81 j •■L.u.in Jr. 982 Inspecteur van io litie verzoekt namens verschillen ties de gemeente voor ae pe lasting te plaatsen in de 4 een plan van reorganisatie werpen door e 3© deskundige gebied, teneinde te komen t tie van diensten, waardoor wordt neel 1 bevorderd ifvlceit ae organisa- rsoneele be- e klasse en te laten ent- op gemeente- ot concentra- efficientie -n het overbodige perso- ibericnt, dat „.van Beek, jpercoel hieuwstraat 1 p ineeft aangevraagd, wegen Ihet perceel zal ,.oraen gezet. die voor het in verlof A. huurschuld ui 983 Centraal verifica tiebur eau 984 daruizoenscomman dant te Utrecht. zöii^t u-LSOiiiil't van uc uoox nem 0poe stelde jaarstunnen uvex iiet t.^avaK 1 Ja nuari - 5 november 19pP van de H.A.Bouw- vereeniging "Jt.Joseph" te ooest. deelt naa van z.en hij pr^s s litaire o !op ae betrekmei r aanleiaing van het schrijven ad. 10 ouni j.i. mede, aat telt i_.p een vergunning voor mi- op gemeenteterreinen kaart in iicht eleningen geel aang belang ve jhet verbi op ae in [lier zien. even. Voorts wordt in groen ik zocht het besluit betreffende eden van militaire oefeningen blauw aangegeven terreinen te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 479