f.rJs. //U./sir Vf a/s. ESLISSING Aïdeeiing No. en Aanmerkingen anisa- Ie be- se en en ent een te- cent ra- entie perso de t A ulti uit K 1 Jü" k.Bouvv- r.„ven aat oor mi- reinen groen* 's lant f f ende1 ingen .en te he o adres aal aan de ingekomen stukken voor de raads vergadering op morgen y\ ouli worden toegevoegd. ian Gedeputeerde dtaten zal alsnog worden medegedeeld jzet w egens dat liet gezin van Beek uit ue woning is 6 huurschuld, zoadat de beschikking over de lccaliteit waarvoor een verlof is gevraagd voer van Beek niet me aanwezig is. je burgemeester zal neg overwegen of h.„ gebruik zal mal len van de gelegenheid tot net bewonen van de openbare! vergauering op dinsdag 4 augustus a-s. Vzxf aan den oijurage een exemplaar minister v«n oociale in de annuïteit wel te zal worden doorgezonden hanen met hel verzoen ue wil-en vaststellen. Beslopen wordt ue garnizoenscommandanten te Amersfoort e noodigen tot het terzake houden met den burgemeester en wethouder .augustus a.s. ues voormiudags 1o en te Ut re ent uit i van een bespreking u-asille op kannaag uur ten raadhuize. /■nerWCX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 480