NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 Augustus 193 6. Tegenwoordig de Heeren MxG.Iieketh, .Burgemeester n.A.üe jru4Jn en H.u Gasille.vetnouders Secretaris r.G.Groot, wnd Afwezig J ü-.ü. datenburgaeeretaris. De Burgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 482