u* 1 i Ct n] >1 fitl' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen •Ijwilli- •ectear 936 it wor- i de dezer raxi an- >rd en van de- verzoek nor dt ;en tot Lagen j rnet ae li 195Ó, op de sente- /an uit- juaswer- steding zijn ad^ lefoon- tewerken. endam- oeft van b d. dep het op- werk- gen aan eadvi- in lid er orae- beschik- ïan Besloten wordt den Baad voor te aan te wijzen welke in geval van lanten zulten worden vervuld: 1. controleur armwezen, ^oteunregeing |2. bevolkingsagent. \3» bode-concierge» «leurwsaxueïti- 4. magazijnmeester 5, :.;üteropneiaer gasot.tr stellen de n.v vacatures door ambten Vx capitu- en //li/. YVfj ent van politie A/1 Bedoelde besluiten worden vastgesteld Besloten wordt de verschillende werkzaamheden te gunnen conform het advies van den directeur van gemeentewerken. Aan den directeur van gemeentewerken wordt verleend tot het doen aanbrengen van een 4e toestel in liet gebouw van gemeentewerken. Je gevraagde ontheffing wordt verleend. machtiging telefoon- V A/I- ti' lid ,iiressant zal worden medegedeeld dat A.Groot thans niet Langer als werklooze kan worden aangemerkt en mitsdien ae rijkssteunregeling niet meer op hem van toepassing is 7 1 tv H't

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 486