f'- Jifr. aan en aavisei matig zal wi lijke en, doi eid nii ergegas g van etzlaai ter nOj irag at de ver van de i ver- et col- het bt jat ie 37 per 1 van 14 Jul: ziging ing vat rs en ng van verzoe van de BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt adressant te be ricnten conform het ad- vies van den .directeur van Gemeentewerken 1*. Besloten wordt adressant te berichten uat tot de ge- V J.1 vraagde verbeteringen zal werden overgegaan zoodra het 1 daarvoor ooor den Raad toegestaan crediet door Gede- us"S puteerde btaten zal z^n goedgekeurd. Besloten wordt den heer van Klooster te verzoeken de door hem verschuldigde nosten ten spoedigste te vol- V- Ai- doen Besloten wordt een obligatie ad /.10GU,= van de gemeen- te Rotterdam ad 4a °/o (momenteel koers 91) te doen aan- koopen. yyi*. jfe Be regeling zal den Raad ter kennisneming worden aan- geboden. liet verslag zal den Raad worden medegedeeld. Gelet op het advies van Bouw- en «oningtoezient nos. 35/98, 55/80, >5/100, p5/79 en >5/105, wordt besloten de aanvragen nos.1/12b2, 1/1250, 1/1254, 1/ 1249 en 1/1267 in te willigen. 3, oe_

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 488