NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 Augustus 1936. Tegenwoordig de Heeren MrG.ueketh, burgemeester. xi.J.Gasille, wethouder. Secretaris -f.G. Groot, wn.d Afwezig b.A.de hrugn, wethouder en <j G.^i. Batenburg Gecretaris. Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 .W.ui) t/m 1 on uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 490