3C Hf- MF /yu. Besloten wordt tot inwilliging van net verzoek. n houden ke jrden ïot inwilliging van liet verzoek wordt besloten. Deponeeren. Besloten wordt de verlaging te doen ingaan op Maandag r'/f 10 Augustus a.s. Be schriftelijk gestelde vragen met de daarachter ver melde antwoorden worden na onderteekening voorloopig in het desbetreffend dossier opgelegd. Bedoeld dossier wordt in handen gesteld van den inspecteur van politie, die zal nagaan of nog aanleiding bestaat tot het in stellen van een politioneel onderzoek en zoonooaig enkele personen zal hooren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 496