NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Tegenwoordig de Heeren i-x G «heksth, Burgemeester. j.A'de Bxuijn, wethouder Secretaris P«o.Groot, w.ncL» Afwezig h.dGasillewethouder en J. G.Batenburg secretaris Accoord De Burgemeester, VAN 11 Augustus193 6 De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 0.2 6 Uitgevoerd Afd. 1: 4; Afd. II Afd. IIIAfd. IV t/m - l.Uj/O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 498